Ελληνικά (Greek)

Καλωσορίσατε στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή Πιστώσεων καιΕπενδύσεων

Η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή Πιστώσεων και Επενδύσεων (CIO) είναι το εξωτερικό πρόγραμμα επίλυσης διαφορών (EDR) για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων, η οποία εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Επιτροπή για Χρεόγραφα και Επενδύσεις (ASIC).

Η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή Πιστώσεων και Επενδύσεων παρέχει μία προσιτή και ανεξάρτητη υπηρεσία επίλυσης διαφορών ως εναλλακτική λύση αντί των νομικών διαδικασιών όταν πρόκειται για επίλυση καταγγελιών κάποιου μέλους. Μέλη θεωρούνται πιστωτικές ενώσεις και οικοδομικοί συνεταιρισμοί, μη τραπεζικοί δανειοδότες, μεσίτες ενυπόθηκων δανείων και χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι καθώς και ένα ευρύ φάσμα άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και παρόχων προϊόντων.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν για τους καταναλωτές.

Αν έχετε κάποιο παράπονο εναντίον κάποιας χρηματοοικονομικής υπηρεσίας ή προϊόντος, η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή Πιστώσεων και Επενδύσεων μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή Πιστώσεων και Επενδύσεων

Τηλέφωνο

Καταναλωτές/Πληροφορίες για Καταγγελίες

9πμ – 5μμ Δευτέρα με Παρασκευή AEST

Τηλ. 1800 138 422 (ισχύουν χρεώσεις από κινητά)

02 9273 8400

Φαξ

Παράπονα 02 9273 8440

Email

info@cio.org.au

Γραπτά

PO Box A252 SYDNEY SOUTH NSW 1235

Μπορείτε να κάνετε τα παράπονά σας χρησιμοποιώντας την Complaint FormTranslating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604