Српски (Serbian)

Добро дошли у Кредитни и инвестициони омбудсман

Кредитни и инвестициони омбудсман (The Credit and Investments Ombudsman (CIO)) је програм спољнег решавања неспоразума (external dispute resolution -EDR) у области финансијских услуга, одобрен од стране Аустралијске комисије за хартије од вредности и инвестиције (Australian Securities and Investments Commission - ASIC).

Кредитни и инвестициони омбудсман пружа услуге решавања неспоразума које су доступне и независне као алтернативу судским процесима за решавање жалби против пружаоца финансијских услуга. Пружаоци финансијских услуга су кредитна удружења и стамбене штедионице, зајмодавац који није банка, хипотекарни и финансијски брокери, наплата дуга, финансијски планери и широк опсег других пружалаца финансијских услуга и производа.

Ова услуга је бесплатна за кориснике.

Уколико имате жалбу у вези са финансијском услугом или производом, Кредитни и инвестициони омбудсман ће можда моћи да вам помогне.

Контактирање Кредитног и инвестиционог омбудсмана

Позовите

Питања корисника / жалбе

понедељак - петак, од 9 ујутро до 5 поподне, аустралијско источно стандардно време (AEST)

Тел.    1800 138 422 (наплаћују се позиви са мобилног телефона)

            02 9273 8400

Факс

Жалбе 02 9273 8440

Електронска пошта

info@cio.org.au

Пишите нам

PO Box A252
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Жалбе се могу поднети коришћењем нашег онлајн обрасца: Complaint Form


Translating & Interpreting Service (TIS) National

Service

Contact

Telephone Interpreter Service (24 hours, seven days per week) Telephone: 131 450
Telephone Interpreter Pre-Booking See: Telephone Interpreter Pre-Booking Form
On-site Interpreter Enquiry Line (business hours) Telephone: 1300 655 082
On-site Interpreter Bookings See: On-site Interpreter Booking Form
Document Translation Enquiries Your Local Adult Migrant English Program (AMEP)
See: Adult Migrant English Program (AMEP)
Client Liaison and Promotions Telephone: 1300 655 820
Email: tispromo@immi.gov.au
TIS National finance enquiries Telephone: 1300 304 604